ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   >  ยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้เข้าชม : 229
วันที่ประกาศ : 03 ต.ค. 2561 | 00:00 น.
0 Shares