ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ภาพกิจกรรม   >  ฝีกปฏิบัติการ และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ฝีกปฏิบัติการ และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เริ่ม
11ต.ค. 61
00:00
สิ้นสุด
12ต.ค. 61
00:00
ผู้เข้าชม : 563

ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ

ภาพโดย: ประเสริฐ  อัครพิสิฐวงศ์
กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1

วันที่ประกาศ : 11 ต.ค. 2561 | 00:00 น.
0 Shares