ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณ  >  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง   >  เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๖  
เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๖
เริ่ม
07ธ.ค. 61
08:30
สิ้นสุด
11ม.ค. 62
16:30
ผู้เข้าชม : 4963

ไฟล์แนบ

นร 0734/ว 18 เรียน นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

วันที่ลงประกาศ : 04 ธ.ค. 2561   |   16:59   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 347 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 428.33 KB

นร 0734/ว 19 เรียน นายกสมาคม นายกสภา กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์

วันที่ลงประกาศ : 04 ธ.ค. 2561   |   16:59   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 236 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 2.68 MB

นร 0734/ว 20 เรียน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

วันที่ลงประกาศ : 04 ธ.ค. 2561   |   16:59   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 691 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 434.04 KB

นร 0734/2083 เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ลงประกาศ : 04 ธ.ค. 2561   |   16:59   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 251 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 434.73 KB

นร 0734/2084 เรียน อัยการสูงสุด

วันที่ลงประกาศ : 04 ธ.ค. 2561   |   16:59   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 223 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 418.76 KB

รายละเอียดหลักสูตร.pdf

วันที่ลงประกาศ : 04 ธ.ค. 2561   |   16:59   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1036 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 2.31 MB

ใบสมัคร ผู้สมัครภาครัฐ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 04 ธ.ค. 2561   |   16:59   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 496 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.75 MB

ใบสมัคร ผู้สมัครเอกชน.pdf

วันที่ลงประกาศ : 18 ธ.ค. 2561   |   10:44   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 262 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.93 MB

ใบสมัคร นงส. รุ่นที่ 6 ภาครัฐ.doc

วันที่ลงประกาศ : 18 ธ.ค. 2561   |   13:15   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 361 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 243.00 KB

ใบสมัคร นงส. รุ่นที่ 6 ภาคเอกชน.doc

วันที่ลงประกาศ : 18 ธ.ค. 2561   |   13:15   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 266 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 248.00 KB
วันที่ประกาศ : 02 ม.ค. 2562 | 08:30 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 14 ม.ค. 2562 | 10:27 น.
0 Shares