ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ภาพกิจกรรม   >  ทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.๙  
ทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.๙
ผู้เข้าชม : 343

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
ถ่ายภาพโดย นายดำรงค์ กิติสมพรวุฒิ ส่วนช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานผู้อำนวยการ

วันที่ประกาศ : 06 ธ.ค. 2561 | 17:00 น.
0 Shares