ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ข่าวสำนักงบประมาณ - ข่าวประชาสัมพันธ์   >  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ผู้เข้าชม : 265

ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบการแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งข้างต้น มาเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคาร ๔ สำนักงบประมาณ ในวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

วันที่ประกาศ : 28 ธ.ค. 2561 | 14:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 28 ธ.ค. 2561 | 14:37 น.
0 Shares