ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  คู่มือการใช้งานระบบคำของบประมาณและรายละเอียดสำหรับส่วนราชการ (e-Budgeting,BB EvMIS,e-BGIS)   >  สื่อการสอนแบบออนไลน์   >  วีดีทัศน์การจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
วีดีทัศน์การจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้เข้าชม : 772
วันที่ประกาศ : 28 ธ.ค. 2561 | 16:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 22 ก.พ. 2562 | 16:05 น.
0 Shares