ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ข่าวสำนักงบประมาณ - ข่าวประชาสัมพันธ์   >  วีดีทัศน์การจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
วีดีทัศน์การจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้เข้าชม : 526
วันที่ประกาศ : 28 ธ.ค. 2561 | 16:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 02 ม.ค. 2562 | 09:47 น.
0 Shares