ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   >  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน พร้อมพนักงานขับรถ สำหรับกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน พร้อมพนักงานขับรถ สำหรับกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เข้าชม : 156
วันที่ประกาศ : 03 ม.ค. 2562 | 00:01 น.
0 Shares