ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  บัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย  >  ผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย/ยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย  >  เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย (ที่ นร ๐๗๓๑.๒/ว ๔๘ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)  
เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย (ที่ นร ๐๗๓๑.๒/ว ๔๘ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
ผู้เข้าชม : 831

ไฟล์แนบ

นร 0731.2/ว 48 เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

วันที่ลงประกาศ : 05 ก.พ. 2562   |   16:17   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 327 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 259.00 KB
วันที่ประกาศ : 05 ก.พ. 2562 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 25 มี.ค. 2562 | 13:22 น.
0 Shares