ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ภาพกิจกรรม   >  การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการด้านการงบประมาณ : OECD Asian Senior Budget Officials Meeting ครั้งที่ 14  
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการด้านการงบประมาณ : OECD Asian Senior Budget Officials Meeting ครั้งที่ 14
เริ่ม
13ธ.ค. 61
00:00
สิ้นสุด
14ธ.ค. 61
00:00
ผู้เข้าชม : 301

ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร

ภาพโดย สำนักงานผู้อำนวยการและสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ

TAG

วันที่ประกาศ : 14 ธ.ค. 2561 | 16:00 น.
0 Shares