ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  การเปิดเผยราคากลาง   >  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และออกแบบ ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และออกแบบ ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าชม : 133
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 2562 | 11:49 น.
0 Shares