ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ข่าวสำนักงบประมาณ - ข่าวประชาสัมพันธ์   >  เรื่อง การศึกษาดูงานภายในประเทศโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๖  
เรื่อง การศึกษาดูงานภายในประเทศโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๖
ผู้เข้าชม : 217

ไฟล์แนบ

ที่ นร ๐๗๓๔/ว ๕๗ ลว. ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การศึกษาดูงานภายในประเทศโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๖ (ภาคเอกชน)

วันที่ลงประกาศ : 13 มี.ค. 2562   |   14:23   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 418.85 KB

ที่ นร ๐๗๓๔/ว ๕๘ ลว. ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การศึกษาดูงานภายในประเทศโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๖ (ภาครัฐ)

วันที่ลงประกาศ : 13 มี.ค. 2562   |   14:23   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 748.16 KB
วันที่ประกาศ : 12 มี.ค. 2562 | 13:00 น.
0 Shares