ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   >  ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร บริเวณอาคาร ๕/๑ ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร บริเวณอาคาร ๕/๑ ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เข้าชม : 71
วันที่ประกาศ : 04 เม.ย. 2562 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 04 เม.ย. 2562 | 10:11 น.
0 Shares