ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   >  ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ) บริเวณอาคาร ๕/๑ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ) บริเวณอาคาร ๕/๑ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เข้าชม : 70
วันที่ประกาศ : 05 เม.ย. 2562 | 00:00 น.
0 Shares