ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ข่าวสำนักงบประมาณ - ข่าวประชาสัมพันธ์   >  เรื่องการประชุมสัมมนาชี้แจงผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลให้กับผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๗ รายการ  
เรื่องการประชุมสัมมนาชี้แจงผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลให้กับผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๗ รายการ
ผู้เข้าชม : 384

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  1. หน่วยงานเจ้าภาพ (ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)                         
  2. ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ
  3. ส่วนราชการผู้เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่ที่เก็บข้อมูลภาคสนาม (อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  1. หน่วยงานเจ้าภาพ (เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
  2. ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ
  3. ส่วนราชการผู้เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่ที่เก็บข้อมูลภาคสนาม (ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
  4. ส่วนราชการผู้เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่ที่เก็บข้อมูลภาคสนาม (อธิบดีกรมศุลกากร)

ไฟล์แนบ

1. หน่วยงานเจ้าภาพ (ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม).pdf

วันที่ลงประกาศ : 10 เม.ย. 2562   |   09:58   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.40 MB

2. ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ.PDF

วันที่ลงประกาศ : 10 เม.ย. 2562   |   09:58   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.43 MB

3. ส่วนราชการผู้เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่ที่เก็บข้อมูลภาคสนาม (อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม).pdf

วันที่ลงประกาศ : 10 เม.ย. 2562   |   09:58   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.16 MB

4. หน่วยงานเจ้าภาพ (เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ).pdf

วันที่ลงประกาศ : 10 เม.ย. 2562   |   09:58   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.22 MB

5. ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 10 เม.ย. 2562   |   09:58   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.48 MB

6. ส่วนราชการผู้เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่ที่เก็บข้อมูลภาคสนาม (ปลัดกระทรวงมหาดไทย).pdf

วันที่ลงประกาศ : 10 เม.ย. 2562   |   09:58   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.52 MB

7. ส่วนราชการผู้เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่ที่เก็บข้อมูลภาคสนาม (อธิบดีกรมศุลกากร).pdf

วันที่ลงประกาศ : 10 เม.ย. 2562   |   09:58   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.59 MB
วันที่ประกาศ : 09 เม.ย. 2562 | 13:56 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 10 เม.ย. 2562 | 10:03 น.
0 Shares