งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มจังหวัด ( ค้นหาโดยพิมพ์ชื่อที่ต้องการค้น ลงในช่อง search)

กลุ่มจังหวัด แผนงาน รายชื่อจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ดาวน์โหลด จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ดาวน์โหลด จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ดาวน์โหลด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ดาวน์โหลด จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ดาวน์โหลด จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ดาวน์โหลด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดาวน์โหลด จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ดาวน์โหลด จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ดาวน์โหลด จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ดาวน์โหลด จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ดาวน์โหลด จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ดาวน์โหลด จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ดาวน์โหลด จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ดาวน์โหลด จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ดาวน์โหลด จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ดาวน์โหลด จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ดาวน์โหลด จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ดาวน์โหลด จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี
สถิติผู้เยี่ยมชม
สำนักงบประมาณ @2018
พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงบประมาณ
เว็บไซต์นี้สนับสนุน Firefox, Chrome ,Microsoft Edge, Safari