1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร นงก.   >  นงก. รุ่นที่ 1   >  ที่ นร ๐๗๓๔/ว ๑๑๖ ลว. ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ ๑  
ที่ นร ๐๗๓๔/ว ๑๑๖ ลว. ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ ๑
ผู้เข้าชม : 331
วันที่ประกาศ : 31 ก.ค. 2561 | 00:00 น.