1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7   >  มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ  
มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
เริ่ม
01พ.ค. 63
00:00
ผู้เข้าชม : 576

ห้องสมุดสำนักงบประมาณ อาคาร ๕ ชั้น ๗

สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โทร. ๐๒ ๒๖๕ ๒๒๐๐

วันที่ประกาศ : 01 พ.ค. 2563 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 04 พ.ค. 2563 | 16:45 น.