มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  บุคคลต้นแบบ ประกาศเกียรติคุณ บทความ   >  สำนักงบประมาณได้รับเกียรติบัตรเป็น “องค์กรคุณธรรม” เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
สำนักงบประมาณได้รับเกียรติบัตรเป็น “องค์กรคุณธรรม” เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ผู้เข้าชม : 475

สำนักงบประมาณได้รับเกียรติบัตรเป็น “องค์กรคุณธรรม” เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)

วันที่ประกาศ : 02 เม.ย. 2564 | 00:00 น.