มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  บุคคลต้นแบบ ประกาศเกียรติคุณ บทความ   >  ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้เข้าชม : 342

สำนักงบประมาณได้รับมอบรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีผลการประเมินฯ ในระดับ AA จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

ไฟล์แนบ

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การมอบรางวัลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA Awards 2021).pdf

วันที่ลงประกาศ : 28 ธ.ค. 2564   |   16:49   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 370 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 0 bytes

TAG

ITA
วันที่ประกาศ : 27 ต.ค. 2564 | 11:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 28 ธ.ค. 2564 | 16:49 น.