มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

คู่มือการปฏิบัติในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของสำนักงบประมาณ โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักงบประมาณ
ผู้เข้าชม : 919
วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2564 | 09:30 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 02 ธ.ค. 2564 | 10:20 น.