มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  บุคคลต้นแบบ ประกาศเกียรติคุณ บทความ   >  สำนักงบประมาณได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
สำนักงบประมาณได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เริ่ม
20เม.ย. 66
00:00
สิ้นสุด
20พ.ค. 80
00:00
ผู้เข้าชม : 369

สำนักงบประมาณได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระดับ คุณธรรมต้นแบบ

ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑

(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕)

 

วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 2566 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 01 พ.ค. 2566 | 14:38 น.