มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  บุคคลต้นแบบ ประกาศเกียรติคุณ บทความ   >  ผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญสำนักงบประมาณ รวม ๓ ท่าน ได้แก่ นายรณฤทธิ์ ศรีอาจ นางสัจจพร เทียมเมือง และนางสาวสกาวรัตน์ ถาวรยิ่ง  
ผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญสำนักงบประมาณ รวม ๓ ท่าน ได้แก่ นายรณฤทธิ์ ศรีอาจ นางสัจจพร เทียมเมือง และนางสาวสกาวรัตน์ ถาวรยิ่ง
ผู้เข้าชม : 1571


ผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญสำนักงบประมาณ รวม ๓ ท่าน ได้แก่ นายรณฤทธิ์ ศรีอาจ นางสัจจพร เทียมเมือง และนางสาวสกาวรัตน์ ถาวรยิ่ง


ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายรณฤทธิ์ ศรีอาจ "คิดดี ทำดี ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นหัวใจของสำนักงบประมาณ"

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายรณฤทธิ์ ศรีอาจ "คิดดี ทำดี ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นหัวใจของสำนักงบประมาณ"

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายรณฤทธิ์ ศรีอาจ "คิดดี ทำดี ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นหัวใจของสำนักงบประมาณ"


รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๑ นางสัจจพร เทียมเมือง คำขวัญ "สุจริตโปร่งใสคือหัวใจของสำนักงบประมาณ"

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๑ นางสัจจพร เทียมเมือง คำขวัญ "สุจริตโปร่งใสคือหัวใจของสำนักงบประมาณ"

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๑ นางสัจจพร เทียมเมือง คำขวัญ "สุจริตโปร่งใสคือหัวใจของสำนักงบประมาณ"

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๒ นางสาวสกาวรัตน์ ถาวรยิ่ง "กลไกรัฐ ซื่อสัตย์สุจริต เปี่ยมจิตคุณธรรม"

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๒ นางสาวสกาวรัตน์ ถาวรยิ่ง "กลไกรัฐ ซื่อสัตย์สุจริต เปี่ยมจิตคุณธรรม"

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (นายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป) ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณผู้ชนะการประกวดทั้ง ๓ ท่าน ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงบประมาณ

วันที่ประกาศ : 27 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 28 มิ.ย. 2561 | 17:56 น.