มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  บุคคลต้นแบบ ประกาศเกียรติคุณ บทความ   >  ผลการพิจารณายกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๗  
ผลการพิจารณายกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๗
ผู้เข้าชม : 1105

ผลการพิจารณายกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๗

ผลการพิจารณายกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๗ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาคัดเลือก นางเพชรรัตน์ เสรีพันธ์พานิช ผู้อำนวยการส่วนเศรษฐกิจการคลังและนโยบายงบประมาณ ๑ สำนักนโยบายและแผนงบประมาณ เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 28 พ.ค. 2562 | 17:12 น.