เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานความเสี่ยงฯ  ของสำนักงบประมาณประชุมพิจารณาแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานความเสี่ยงฯ  ของสำนักงบประมาณประชุมพิจารณาแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้เข้าชม : 584

หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานความเสี่ยงฯ  ของสำนักงบประมาณประชุมพิจารณาแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ดร. ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ สำนักงบประมาณ

วันที่ประกาศ : 18 พ.ค. 2563 | 00:00 น.