เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หน้าหลัก   >  กิจกรรมย่อย (Feed ข่าว)   >  การประชุมการชี้แจงหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563   
การประชุมการชี้แจงหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
ผู้เข้าชม : 510

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้เข้าร่วมการประชุมการชี้แจงหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

วันที่ประกาศ : 21 ก.ย. 2563 | 00:00 น.