เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หน้าหลัก   >  กิจกรรมย่อย (Feed ข่าว)   >  โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (ภาคกลาง) สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต   
โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (ภาคกลาง) สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ผู้เข้าชม : 723

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามฯ เข้าร่วมโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต (ภาคกลาง)  สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ประกาศ : 02 ก.ย. 2563 | 00:00 น.