เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หน้าหลัก   >  กิจกรรมย่อย (Feed ข่าว)   >  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 – 10.30 น. ผ่านทาง Facebook Live   
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 – 10.30 น. ผ่านทาง Facebook Live
ผู้เข้าชม : 515

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และรับฟังการเสวนาในหัวข้อ ประเทศไทยได้อะไรจาก ITA”  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 – 10.30 น. ผ่านทาง Facebook Live  

วันที่ประกาศ : 26 ก.พ. 2564 | 00:00 น.