เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >   หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามฯ (ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ นางพลินี เตชะมวลไววิทย์) และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานป้องกันฯ และสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ เข้าศึกษาดูงานที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564  
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามฯ (ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ นางพลินี เตชะมวลไววิทย์) และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานป้องกันฯ และสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ เข้าศึกษาดูงานที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564
ผู้เข้าชม : 541

                 หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามฯ (ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ นางพลินี  เตชะมวลไววิทย์)  เป็นหัวหน้าคณะพร้อมเจ้าหน้าที่จาก

กลุ่มงานป้องกันฯ และสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ  ได้รับเกียรติจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) อนุญาตให้เข้าศึกษาดูงานระบบการรับเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564

เวลา 10.00 น.  ณ  อาคารสำนักงานใหญ่ ธอส. ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

       ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้นแบบ Best Practice ซึ่งได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ จำนวนมาก  โดยในปี 2563  มีผลการประเมิน ITA ในอันดับที่ 3 ด้วยระดับคะแนนสูงสุด 99.60 และได้รับ
รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Award) 4 ปีซ้อน (2560 – 2563)  รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 3 รางวัล  และรางวัลระดับนานาชาติองค์กรที่มีความเป็นเลิศในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก(Global Performance Excellence Award 2020) ระดับ Best in Class

                 คุณวณิฐารัตน์  บุญศุภนิตย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย และรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  พร้อมทีมงานได้บรรยายเกี่ยวกับระบบการรับเรื่องร้องเรียนและแนวทางการบริหารจัดการ  พร้อมทั้งตอบข้อซักถามตามประเด็นต่าง ๆ  ทำให้สำนักงบประมาณได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการฯ ปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยคณะศึกษาดูงานขอขอบคุณ ธอส. ที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 2564 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 24 มี.ค. 2564 | 17:45 น.