เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หน้าหลัก   >  บทความ/นานาสาระ   >  องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี ๒๕๕๙ (Corruption Perceptions Index : CPI ปี 2016)  
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี ๒๕๕๙ (Corruption Perceptions Index : CPI ปี 2016)
ผู้เข้าชม : 1064

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี ๒๕๕๙ (Corruption Perceptions Index : CPI ปี 2016) ประเทศไทยได้ 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ลดลง 3 คะแนน ได้ลำดับที่ 101 เมื่อเทียบกับปี 2558 ได้ 38 คะแนน อยู่อันดับ 76 จาก 168 ประเทศ โดยประเทศที่ได้อันดับหนึ่งคือประเทศเดนมาร์กและนิวซีแลนด์ ได้ 90 คะแนนเท่ากันอ่านรายละเอียดได้จากเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช.

ขอบคุณที่มา

สำนักงาน ป.ป.ช.

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2560 | 00:00 น.