คณะกรรมการจริยธรรม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

มุมคุณธรรม จริยธรรม และศาสนา

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าว/กิจกรรม  >  กิจกรรม   >  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)  
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)
ผู้เข้าชม : 462

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)

กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา ในวันธรรมสวนะตามตารางที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด 

ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๒

วันที่ประกาศ : 04 ต.ค. 2562 | 09:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 18 ต.ค. 2562 | 00:39 น.