คณะกรรมการจริยธรรม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

มุมคุณธรรม จริยธรรม และศาสนา

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าว/กิจกรรม  >  กิจกรรม   >  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)  
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)
ผู้เข้าชม : 546

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)

ฟังบรรยายธรรมะ ในหัวข้อเรื่อง “ธรรมะสอนใจ : คิดและทำงานอย่างไรให้ชีวิตเป็นสุข”

โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร  เจ้าอาวาสวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วันพฤหัสบดีที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ

 

วันที่ประกาศ : 30 ส.ค. 2562 | 13:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 18 ต.ค. 2562 | 00:38 น.