คณะกรรมการจริยธรรม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

มุมคุณธรรม จริยธรรม และศาสนา

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าว/กิจกรรม  >  กิจกรรม   >  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดสามง่าม  
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดสามง่าม
ผู้เข้าชม : 423

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ตามตารางกำหนดการของกรมการศาสนา 

ณ วัดสามง่าม เขตหนองจอก  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

วันที่ประกาศ : 11 พ.ย. 2562 | 13:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 18 พ.ย. 2562 | 15:50 น.