คณะกรรมการจริยธรรม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

มุมคุณธรรม จริยธรรม และศาสนา

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าว/กิจกรรม  >  กิจกรรม   >  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดราชนัดดาราม  
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดราชนัดดาราม
ผู้เข้าชม : 422

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ตามตารางกำหนดการของกรมการศาสนา 

ณ วัดราชนัดดาราม เขตพระนคร  เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

วันที่ประกาศ : 19 พ.ย. 2562 | 13:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 19 พ.ย. 2562 | 14:06 น.