คณะกรรมการจริยธรรม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

มุมคุณธรรม จริยธรรม และศาสนา

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าว/กิจกรรม  >  ข่าวสาร   >  สำนักงบประมาณ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้กับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
สำนักงบประมาณ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้กับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้เข้าชม : 338

สำนักงบประมาณ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 2565 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 26 ส.ค. 2565 | 16:23 น.