คณะกรรมการจริยธรรม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

มุมคุณธรรม จริยธรรม และศาสนา

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าว/กิจกรรม  >  กิจกรรม   >  โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันพุธที่ 18 - วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566  
โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันพุธที่ 18 - วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566
ผู้เข้าชม : 375

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้จัดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันพุธที่ 18 - วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566

โดยในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เป็นการบรรยายและดำเนินกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ และคณะ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยภาคเช้า เป็นการบรรยายหัวข้อ "การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : มงคลปีใหม่ 2566" ส่วนช่วงบ่าย บรรยายหัวข้อ "คนดีต้องมีที่ยืน" โดย รศ.พพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

วันที่ประกาศ : 28 ก.พ. 2566 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 09 มี.ค. 2566 | 15:29 น.