คณะกรรมการจริยธรรม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

มุมคุณธรรม จริยธรรม และศาสนา

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าว/กิจกรรม  >  ข่าวสาร   >  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโดยกลุ่มงานจริยธรรม  ได้มีการมอบเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชู หน่วยงานภายในให้แก่สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ ในฐานะหน่วยงานภายในที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำความดี พัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้กำลังคนมีความสามาถ ทักษะ สมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโดยกลุ่มงานจริยธรรม  ได้มีการมอบเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชู หน่วยงานภายในให้แก่สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ ในฐานะหน่วยงานภายในที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำความดี พัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้กำลังคนมีความสามาถ ทักษะ สมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
ผู้เข้าชม : 64

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโดยกลุ่มงานจริยธรรม  ได้มีการมอบเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชู หน่วยงานภายในให้แก่สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ ในฐานะหน่วยงานภายในที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำความดี พัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้กำลังคนมีความสามาถ ทักษะ สมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  โดยท่านรองฯ ยุทธนา สาโยชนกร เป็นผู้มอบเกียรติบัตรดังกล่าวให้กับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ  ตามหลักเกณฑ์  แนวทาง และขั้นตอนที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกำหนด

วันที่ประกาศ : 08 พ.ค. 2566 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 29 พ.ค. 2566 | 11:01 น.