คณะกรรมการจริยธรรม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

มุมคุณธรรม จริยธรรม และศาสนา

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าว/กิจกรรม  >  สื่อประชาสัมพันธ์   >  แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของบุคลากรสำนักงบประมาณตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (Do and Don’t) พ.ศ. 2566  
แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของบุคลากรสำนักงบประมาณตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (Do and Don’t) พ.ศ. 2566
ผู้เข้าชม : 303
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 2566 | 09:55 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 30 พ.ค. 2566 | 11:09 น.