อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หนังสือเวียน   >  ที่ นร ๐๗๑๘/ว ๑๔๒ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากรและการโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ที่ นร ๐๗๑๘/ว ๑๔๒ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากรและการโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้เข้าชม : 864
หมวดหมู่ กองพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการ
เลขที่หนังสือ ที่ นร ๐๗๑๘/ว ๑๔๒
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566

ไฟล์แนบ

ที่ นร ๐๗๑๘ว ๑๔๒.pdf

วันที่ลงประกาศ : 25 ก.ค. 2566   |   10:14   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 406 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 0 bytes
วันที่ประกาศ : 25 ก.ค. 2566 | 10:00 น.
0 Shares