อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หนังสือเวียน   >  ด่วนที่สุด ที่ นร๐๗๑๗.๑/ว๑๖๙ เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง  
ด่วนที่สุด ที่ นร๐๗๑๗.๑/ว๑๖๙ เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง
ผู้เข้าชม : 472
หมวดหมู่ กองประเมินผล 1
เลขที่หนังสือ ที่ นร๐๗๑๗.๑/ว๑๖๙
ลงวันที่ 28 กันยายน 2566

ไฟล์แนบ

ด่วนที่สุด ที่ นร๐๗๑๗.๑/ว๑๖๙ เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง

วันที่ลงประกาศ : 03 ต.ค. 2566   |   11:40   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 305 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 0 bytes
วันที่ประกาศ : 03 ต.ค. 2566 | 11:00 น.
0 Shares