อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เอกสารงบประมาณ  >  เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์   >  ฉบับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (พ.ร.บ.)   
ฉบับที่ 1 รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบ ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้เข้าชม : 2323

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๑
รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบ
ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


  • จำแนกประเภทรายรับ
  • จำแนกประเภทรายจ่าย
วันที่ประกาศ : 28 ก.พ. 2563 | 20:12 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 13 มี.ค. 2563 | 18:25 น.
0 Shares