อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  การปฏิบัติงาน บริหารและกำกับดูแลองค์กร   >  ประกาศเจตนารมณ์และเจตจำนง  >  การประกาศเจตนารมณ์   >  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้เข้าชม : 928
วันที่ประกาศ : 18 มิ.ย. 2563 | 09:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 09 ก.ค. 2563 | 15:00 น.
0 Shares