อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  คู่มือ/ขั้นตอน   >  คู่มือการใช้งานระบบคำของบประมาณและรายละเอียดสำหรับส่วนราชการ (e-Budgeting,BB EvMIS,e-BGIS, BBL)   >  สื่อการสอนแบบออนไลน์   >  วีดีทัศน์การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) ฉบับแอนิเมชั่น  
วีดีทัศน์การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) ฉบับแอนิเมชั่น
ผู้เข้าชม : 3892
วันที่ประกาศ : 17 ธ.ค. 2564 | 13:30 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 17 ธ.ค. 2564 | 13:17 น.
0 Shares