อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  การงบประมาณ  >  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   >  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   >  เรื่อง การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขั้นกรรมาธิการ  
เรื่อง การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขั้นกรรมาธิการ
ผู้เข้าชม : 3895

ไฟล์แนบ

ที่ นร ๐๗๒๘-ว๑๒๒ การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕.pdf

วันที่ลงประกาศ : 09 พ.ค. 2565   |   16:57   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1440 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 233.94 KB

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ร่างเบื้องต้น

วันที่ลงประกาศ : 18 พ.ค. 2565   |   12:17   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 930 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 46.92 KB

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวทางฯ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 09 พ.ค. 2565   |   16:57   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 759 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 105.37 KB

3.1 ตัวอย่างเอกสาร_กระทรวง_66.xls

วันที่ลงประกาศ : 17 พ.ค. 2565   |   16:10   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 475 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 123.50 KB

3.2. ตัวอย่างเอกสาร_หน่วยรับงบประมาณ_66.xls

วันที่ลงประกาศ : 17 พ.ค. 2565   |   16:10   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 618 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 286.50 KB

3.3. ตัวอย่างเอกสาร_บูรณาการ_66.xls

วันที่ลงประกาศ : 17 พ.ค. 2565   |   16:10   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 303 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 83.50 KB
วันที่ประกาศ : 09 พ.ค. 2565 | 17:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 18 พ.ค. 2565 | 12:17 น.
0 Shares