อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  การงบประมาณ  >  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   >  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   >  เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔)  
เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔)
ผู้เข้าชม : 3233
วันที่ประกาศ : 25 ต.ค. 2564 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 18 พ.ค. 2565 | 16:18 น.
0 Shares