อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ข้อมูล ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์   >  ข่าวสำนักงบประมาณ - ข่าวประชาสัมพันธ์   >  เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรส่งเสริมความรู้ด้านการงบประมาณสำหรับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรส่งเสริมความรู้ด้านการงบประมาณสำหรับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ผู้เข้าชม : 1306

ไฟล์แนบ

หัวข้อ กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการงบประมาณ โดย นางสาวณัฏฐนี เกิดสุคนธ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ กองกฎหมายและระเบียบ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 12 พ.ค. 2566   |   16:25   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 357 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 475.78 KB

หัวข้อ การจัดทำและการบริหารงบประมาณ โดย นายชุมพล เด็จดวง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 12 พ.ค. 2566   |   16:25   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 344 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 4.01 MB

หัวข้อ การติดตามประเมินผลและการเพิ่มแระสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ โดย นายเอก มุติตาภรณ์ ผู้อำนวยการกองประเมินผล ๑ กองประเมินผล ๑.pdf

วันที่ลงประกาศ : 12 พ.ค. 2566   |   16:25   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 270 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 5.55 MB

หัวข้อ ระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ นางสาวเพ็ญพักตร์ สุภารีย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการงบประมาณ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 12 พ.ค. 2566   |   16:25   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 296 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 3.27 MB
วันที่ประกาศ : 12 พ.ค. 2566 | 16:00 น.
0 Shares