อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  การงบประมาณ  >  การติดตามและประเมินผล   >  รายงานการติดตามประเมินผล / การใช้จ่ายงบประมาณ   >  รายงานผลการติดตามโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒)  
รายงานผลการติดตามโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒)
ผู้เข้าชม : 1177

ไฟล์แนบ

รายงานผลการติดตามโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒).pdf

วันที่ลงประกาศ : 12 พ.ค. 2566   |   16:37   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 850 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.05 MB
วันที่ประกาศ : 12 พ.ค. 2566 | 16:30 น.
0 Shares