อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ข้อมูล ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์   >  ข่าวสำนักงบประมาณ - ข่าวประชาสัมพันธ์   >  รายงานผลการติดตามโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒)  
รายงานผลการติดตามโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒)
ผู้เข้าชม : 887
วันที่ประกาศ : 12 พ.ค. 2566 | 16:30 น.
0 Shares