ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ข้อมูล ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์   >  ข่าวสำนักงบประมาณ - ข่าวประชาสัมพันธ์   >  ที่ นร ๐๗๑๙.๒/ว ๑๑๖ เรื่อง ขอยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านก่อสร้าง รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๔ ผลงานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit)  
ที่ นร ๐๗๑๙.๒/ว ๑๑๖ เรื่อง ขอยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านก่อสร้าง รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๔ ผลงานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit)
ผู้เข้าชม : 147

ดาวน์โหลด

วันที่ประกาศ : 02 มิ.ย. 2566 | 00:00 น.
0 Shares