อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  การงบประมาณ  >  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   >  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   >  สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 354 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 เรื่อง การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณ พร้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณและ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 354 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 เรื่อง การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณ พร้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณและ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้เข้าชม : 4490

ไฟล์แนบ

สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 354 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 เรื่อง การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณ พร้อมแนวทางการจัดท างบประมาณและ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ลงประกาศ : 15 ก.ย. 2566   |   17:30   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 5874 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1,008.08 KB
วันที่ประกาศ : 15 ก.ย. 2566 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 15 ก.ย. 2566 | 18:02 น.
0 Shares