อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  การงบประมาณ  >  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   >  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   >  สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 355 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 355 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้เข้าชม : 1760

ไฟล์แนบ

สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 355 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ลงประกาศ : 15 ก.ย. 2566   |   17:31   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1236 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 2.89 MB
วันที่ประกาศ : 15 ก.ย. 2566 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 15 ก.ย. 2566 | 18:02 น.
0 Shares